FengShui
Inspiracja i Harmonia

FengShui
 Inspiracja i Harmonia Twojego Życia

 

  

Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców - Hans-Peter Ebert

Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców - Hans-Peter Ebert

"Palenie drewnem" to poradnik dla Ciebie, jeśli wykorzystujesz drewno jako opał. Znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie pytania, które pojawiają się podczas używania tego surowca.

Opis różnych, dostępnych na rynku, gatunków drewna, ułatwi Ci wybór tego właściwego, który najbliższy będzie spełnieniu Twoich osobistych potrzeb. Praktyczne wskazówki podpowiedzą Ci gdzie kupić drewno, jak je transportować, magazynować i suszyć, jakich narzędzi i materiałów używać, jak udoskonalić lub zbudować kominek, piec oraz jak ekologicznie i bezpiecznie palić tym paliwem.

Konkretne przykłady przedstawione w książce pomogą Ci uniknąć błędów popełnianych przez innych.

Fragment książki:

Podstawy dotyczące pieców spalających drewno, zasady spalania w piecach na drewno.

Każdy piec, który dobrze wykorzystuje energię tkwiącą w drewnie składa się z trzech części:

- z zasobnika na opał,
- z komory paleniskowej do spalania gazu drzewnego,
- z wymiennika ciepła, w którym wydobywana jest energia cieplna z gorącego dymu.

Piec bezkanałowy (o spalaniu pionowym od dołu ku górze) został skonstruowany w zasadzie do spalania węgla; zasobnik i komora paleniskowa nie są od siebie oddzielone. Powietrze przepływa od dołu przez palące się drewno. Około 60% wagi drewna zamienia się przy temperaturze 300 do 400°C w gaz drzewny. W piecu bezkanałowym temperaturę tę uzyskuje prawie jednocześnie zbyt duża ilość drewna, tak że w przeciągu niewielu minut uwalniane zostaje 60% paliwa w formie palnego gazu. Ta duża ilość palnego gazu przerasta wydajność palnika, tak że piec opuszcza niekompletnie spalony gaz. Skutkiem tego jest złe wykorzystanie paliwa jak też duże ilości sadzy i smoły w dymie.
Jeżeli chodzi o piece z górnym spalaniem, jak np. zwykle w gruntowym piecu kaflowym, sytuacja nie jest tak krytyczna, ponieważ posiada on długie kanały dymowe, w których gaz drzewny ma stosunkowo dużo czasu na wypalenie i dlatego, że po fazie rozpalania wyłożona szamotą komora paleniskowa osiąga stosunkowo wysoką temperaturę. Dlatego też górne spalanie drewna bez rusztu - na popiele - jest oceniane lepiej niż spalanie drewna w piecu bezkanałowym, dlatego że wypał drewna trwa dłużej. Duża ilość popiołu w piecu kaflowym spowalnia tempo spalania węgla drzewnego, mało popiołu przyspiesza spalanie.
Lepszy jest piec z dolnym spalaniem lub z bocznym dolnym spalaniem lub piec tunelowy. W tych systemach zasobnik drewna jest wystarczająco oddzielony od komory spalania. Drewno znajdujące się w szybie zasypowym osuwa się samo, gdy drewno leżące poniżej spala się na popiół. Ogień jest więc zaopatrywany w paliwo całkiem automatycznie dzięki sile ciążenia. Ważne jednak jest, żeby drewno było pocięte na krótkie kawałki, tak żeby się nie zakleszczyło.
Całkowicie odzielone są poszczególne części w paleniskach z piecem przednim. Podczas napełniania pieca przedniego ze znajdującym się ponad nim pojemnikiem na opał, konieczne jest zabezpieczenie przez zamknięcie podwójne z wzajemną blokadą, żeby otwarty był tylko jeden zawór i żeby nie doszło do cofnięcia się ognia z komory paleniskowej.
W wyłożonym najczęściej ceramiką palenisku pieca przedniego rozwija się wysoka temperatura, która umożliwia pełne spalanie wstępne, czyli zgazowanie drewna. W komorze paleniskowej spala się węgiel drzewny i część gazu drzewnego. Spalanie wtórne - czyli dopalenie gazu drzewnego - zachodzi w rurze gazowej paleniska z dodatkiem powietrza wtórnego. Całkowity dopływ powietrza do spalania sterowany jest przez dmuchawę.
Piec przedni staje się przeważnie bardzo gorący, dlatego wszystkie elementy obsługi muszą być dobrze izolowane, inaczej można się podczas obsługi poparzyć. Wskazane jest, żeby pracować przy tych piecach tylko w rękawicach. Straty ciepła w pomieszczeniu, w którym stoi piec, są znaczne. Dlatego piec przedni powinien być ustawiony tak, żeby straty ciepła mogły być wykorzystane do ogrzewania domu (np. pod albo między powierzchnią mieszkalną). Dobry ciąg komina jest akurat dla pieca przedniego bardzo ważny, jeżeli ciąg jest słaby konieczne będzie wbudowanie wyciągowej dmuchawy spalin. Dotąd piece przednie były stosowane jako paleniska na wióry.

Cena:  20,50zł


Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców - Hans-Peter Ebert

Producent:  Studio Astropsychologii