FengShui
Inspiracja i Harmonia

FengShui
 Inspiracja i Harmonia Twojego Życia

 

  

ADR odpromiennik 4 - Stymulator energii

ADR odpromiennik 4 - Stymulator energii

Stymulator energii ADR-4 służy do poprawy właściwości zdrowotnych wody pitnej, jak i tej zawartej w napojach i produktach żywnościowych. Zadaniem ADR-4 jest odpowiednia przemiana energetyczna i strukturalna wody. Na skutek oddziaływania pola magnetycznego i promieniowania podczerwonego oraz występowania efektów rezonansowych, urządzenie to zmienia wzajemne ułożenie względem siebie cząsteczek wody (następuje modyfikacja struktury klasterowej), czyniąc ją zdrowszą. Uzyskiwana struktura ma pewien związek z wodą o budowie heksagonalnej wytwarzaną przez magnetyzery. Regularne spożywanie wody poddanej -wpływowi ADR-4 przyczynia się do aktywizacji procesów fizjologicznych, wpływa dodatnio na sprawność organizmu, jego odporność i witalność. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Aby wykorzystać oddziaływanie energetyczne dysku ADR-4, wodę, napoje lub artykuły spożywcze, należy umieścić na dysku, na co najmniej 3 minuty. Dysk kładziemy napisem ADR-4 skierowanym ku górze. Wodę lub napój po postawieniu należy zamieszać. Po tym czasie woda jest wystarczająco ukształtowana energetycznie. Przetrzymywanie dłuższe, np. l godzinę, czy nawet dobę nie zmienia właściwości energetycznych wody. Z dysku można korzystać wtedy, gdy odczuwamy potrzebę regulacji energetycznej (uczucie osłabienia, zmęczenie, złe samopoczucie itp.) albo profilaktycznie: na przykład codziennie rano wypijamy jeden kubek dowolnego napoju. Nie zachodzi możliwość przedawkowania. Energetyzować można wszystkie produkty żywnościowe. W szczególności należy wyróżnić tutaj napary z ziół, najlepiej tych, które są najbardziej potrzebne naszemu organizmowi, czyli takie, które zaleci lekarz. Istotny też jest rodzaj wody. Wskazane jest, aby była to woda mineralna lub źródlana. Dopuszczalne jest stawianie gorących płynów na dysku. ADR-4 można myć pod bieżącą wodą. Stosowanie ADR-4 nie zastępuje leczenia konwencjonalnego, jedynie je wspomaga poprzez wyrównywanie zaburzeń energetycznych, poprawę krążenia obwodowego oraz czynności nerek. WODA, KTÓRĄ SPOŻYWAMY W normalnych warunkach woda nie jest substancją bezpostaciową; tworzy ona struktury pseudokrystaliczne, których budowa zależy od historii warunków, w jakich się znajdowała. Może ona przez długi czas zachowywać zmienione właściwości, obserwowane jako zmiana napięcia powierzchniowego, stałej dielektrycznej, przewodnictwa elektrycznego, widm NMR, UV, IR oraz własności biologicznych. Strukturę wody może zmienić pole elektromagnetyczne, oddziaływanie odpowiednio ukształtowanego pola magnetycznego, ciśnienie, obce substancje, temperatura lub kilka tych oddziaływań jednocześnie. W zależności od rodzaju i natężenia tych wpływów, z którymi w przeszłości woda miała kontakt, posiada ona zróżnicowane cechy, wykazując specyficzne widma spektroskopowe i specyficzne oddziaływanie na organizmy żywe. Zjawiska te określane są jako "pamięć wody", a wykorzystuje je na przykład homeopatia. Tak zmieniona woda ma bardzo duży wpływ na regulację energetyczną człowieka.

Cena:  252,00zł


ADR odpromiennik 4 - Stymulator energii

Producent:  Ciszak