FengShui
Inspiracja i Harmonia

FengShui
 Inspiracja i Harmonia Twojego Życia

 

  

Nikram

Nikram

Nicram jest urządzeniem, które umożliwia człowiekowi, poprzez wyrównanie bilansu energetycznego jego organizmu, powrót do właściwego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Zastosowanie Nicramu może mieć doniosłe znaczenie w procesie usuwania przyczyn i skutków chorób. Nicram jest zatem urządzeniem przeznaczonym do wytwarzania i dostarczania organizmowi energii, niezbędnej do przywrocenia stanu homeostazy.

Energia wytwarzana w wierzchołku drewnianej płytki równoramiennej, która stanowi podstawę Nicramu. Kąt środkowy płytki jest oparty na łuku o długości równej promieniowi koła, czyli radiana 57 stopni 17' 45''.

Rozszczepienie energii na kolory radiestezyjne dokonuje się na płaszczyźnie dolnej płytki. Następnie są one selektywnie przekazywane na górną płytkę. Ta zaś, oparta wierzchołkiem o podstawę urządzenia, działa na zasadzie wzmacniacza - właśnie tu następuje wzrost natężenia przepływającej energii.

Wzmocniona energia zostaje przekazana poprzez pręt miedziany na zasadzie teleradiestezyjnej. Pręt powinien być ukierunkowany na północ. Energia jest rzutowana na ekran umieszczony w odległości od 50 do 70 cm od Nicramu, na którym znajduje się 'świadek' chorego i poprzez niego transmitowana.

Nicram emituje wyłącznie oczekiwane oraz pożądane promieniowanie i to w takiej ilości, jaka jest niezbędna w danej chwili osobie. Dzięki tym właściwościom urządzenie to nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Jak wspomniano wyżej Nicram przesyła określone rodzaje promieniowania na zasadzie przekazu teleradiestezyjnego - swoistego sygnału zwrotnego będącego odpowiedzią na sygnał zapotrzebowania emitowany przez chorego. Zachowuje dzięki temu optymalne natężenie energii. Wspomniane właściwości urządzenia wykluczają możliwość przedawkowania energii lub otrzymania przez chorego zbędnego promieniowania. Cały proces przebiega poza świadomością człowieka i jest tym samym chroniony przed możliwością popełnienia przez niego błędu.

Nicram jest uruchamiany mentalnie. Jeden Nicram może być jednocześnie użyty do przekazywania energii kilku a nawet kilkunastu osobom. Każda z nich, dzięki opisanej powyżej zasadzie działania urządzenia (sprzężenia zwrotnego), otrzymuje przynależną sobie wiązkę promieniowania w odpowiedzi na wysyłany przez siebie.

Dla wzmocnienia oddziaływania urządzenia powinno być ono umieszczone w czarnej piramidzie umieszczonej na osi północ-południe; otwory w bocznych płaszczyznach piramidy umożliwiają usuwanie na zewnątrz promieniowania niepożądanego. Urządzenie nieprzykryte piramidą funkcjonuje jako odpromiennik.

 

konstruktorem urządzenia jest p.Marcin Wojciech Kunkel

Cena:  110,00zł


Nikram

Producent:  Ciszak