FengShui
Inspiracja i Harmonia

FengShui
 Inspiracja i Harmonia Twojego Życia

 

  

Bateria piramid biała 4-elementowa

Bateria piramid biała 4-elementowa

Czerpanie energii bezpośrednio z kosmosu - jest to sposób wzmocnienia energii życiowej, podwyższania wytrzymałości i odporności organizmu.

Energia ta powstaje ze zjonizowanego w kosmosie wodoru i pochłaniana jest przez kształt piramidy. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wielkości modelu piramidy wzrasta energia promieniowania. Zatem piramidy, które mają służyć ludziom powinny mieć wysokość minimum 150-180 cm.

W sytuacji ograniczonych możliwości zbudowania piramidy w domu, proponuje się użycie baterii składającej się z czterech jednakowych aluminiowych piramidek połączonych ze sobą i tworzących pionową baterię. Doświadczenia dowiodły, że promieniowanie emitowane przez jedną piramidę nie jest zbyt silne, w związku z czym należy te radiacje odpowiednio wzmocnić. Temu właśnie celowi służy wymieniona tu bateria. Stwierdzono, że daje ona bardzo dobre rezultaty i może być z powodzeniem stosowana w celach leczniczych i to do usuwania różnego typu bólów, powstałych w następstwie uderzeń, kontuzji, zwichnięć, silnych bólów głowy, dolegliwości reaumatycznych itp.

Generalną zasadą działania baterii piramid jest dokładne zorientowanie jej ściany wzdłuż kierunku północ-południe, a także ustawienie baterii możliwie w idealnej płaszczyźnie. Takie ustawienie baterii umożliwia przeniesienie nagromadzonej w piramidkach energii biokosmicznej przy pomocy sznurka i plakietki miedzianej przyłożonej do miejsc występujących dolegliwości lub receptorów splotu słonecznego, dla przywrócenia zakłóconej równowagi psychicznej.

Urządzenie to daje najlepsze rezultaty przy lżejszych chorobach i może być stosowane bez obawy przez dłuższy czas, co jest jego zaletą. Plakietkę przykłada się oznaczoną białym punktem - stroną bezpośrednio do miejsca chorego na czas ok. 7-15 minut. Baterię nie ustawioną w pozycji 'pracy' należy przechowywać w pozycji leżącej (na boku).

Cena:  70,00zł


Bateria piramid biała 4-elementowa

Producent:  Ciszak