FengShui
Inspiracja i Harmonia

FengShui
 Inspiracja i Harmonia Twojego Życia

 

  

Piramida aluminiowa 30cm wentylowana

Piramida aluminiowa 30cm wentylowana

Instrukcja użycia piramidy wentylowanej 30 cm Piramida wentylowana służy przede wszystkim do regeneracji i leczenia wszelkiego typu zwichnięć i złamań kończyn. Działanie tej piramidy polega na wprowadzeniu do wnętrza urządzenia chorej kończyny, do miejsca najkorzystniejszego oddziaływania energii biokosmicznej, czyli do komnaty króla, znajdującej się na 1/3 wysokości licząc od podstawy piramidy. Piramidy wentylowane zbudowane są z aluminium i posiadają w dwóch przeciwległych ściankach (w północnej i południowej) otwory o średnicy zbliżonej do 1/3 długości krawędzi podstawy piramidy. Piramida wentylowana działa podobnie jak piramida pełnościenna, a ponadto umożliwia wprowadzenie chorych kończyn do wnętrza, co jest jej zaletą. Piramida ta, z uwagi na jej specyficzne działanie nie powinna być wykorzystywana do czasowego podwieszania nad miejscem spania czy dłuższego wypoczynku. Może być natomiast powodzeniem stosowana do energetyzowania wody lub konserwacji żywności w ograniczonych ilościach. Przy wprowadzaniu chorej kończyny do wnętrza piramidy, należy stosować podpórkę z koca lub poduszki, aby utrzymać chore miejsce na 1/3 wysokości licząc od podstawy. Piramida nie wykorzystywana leczniczo winna być przewrócona na dowolną ściankę i skierowana kwadratem podstawy na północ. W ciągu 15 minut następuje jej całkowite rozładowanie. Ładowanie następuje tak samo jak przy piramidach pełnych.

Cena:  62,00zł


Piramida aluminiowa 30cm wentylowana

Producent:  Ciszak