FengShui
Inspiracja i Harmonia

FengShui
 Inspiracja i Harmonia Twojego Życia

 

  

BŁEDY W PRACY Z RÓŻDŻKĄ I ICH UNIKANIE

 Wyniki badań różdżkarskich zależą od aktualnych predyspozycji radiestety. Dlatego też, gdy czuje się zmęczenie, warto zrezygnować z pracy z różdżką do czasu zregenerowania swych sił witalnych. Należy mierzyć raz po raz stan swojej biowitalności wrażliwość radiestezyjną.
Praca radiestezyjna mimo zmęczenia prowadzi nawet, jeśli nie do szkód na zdrowiu, to do błędów. Inną ważną przyczyną błędów w czasie pracy ze sprzętem radiestezyjnym jest stosowanie leków i używek. Najwięcej błędów w odczycie występuje m.in. po stosowaniu leków psychotropowych oraz środków łagodzących ból i uspokajających. Ogólnie rzecz biorąc należy zrezygnować z pracy radiestezyjnej po przyjęciu lekarstw, które również dla kierowców nie są zalecane. Także używanie alkoholu – nawet w małych ilościach – znacznie zafałszowuje wyniki pracy ze sprzętem radiestezyjnym. Dopiero w 40 godzin po spożyciu alkoholu organizm odzyskuje ponownie pełną równowagę.
Należy uwzględnić także pogodę jako jeden z czynników zakłócających pracę radiestety. Pogoda oddziałuje nie tylko na osoby na nią wrażliwe, ale również ma wpływ na moc promieniowania stref geopatycznych. Obecnie jest to rzeczywiście ogromny problem, ponieważ według najnowszych informacji ponad 30% ludności jest wrażliwych na zmiany pogody. Najlepiej jest, by w przypadku niekorzystnych wpływów meteorologicznych, niestabilnego stanu pogody lub też wiatru halnego nie pracować z różdżką, jak i z wahadłem.
Czynniki mogące powodować błędy w pracy z różdżką mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jest ich wiele i trzeba je rozpatrywać w powiązaniu z konkretną sytuacją i konkretną osobą. Do najczęściej powtarzających się tego typu czynników należą:
- zmęczenie
- brak koncentracji i roztargnienie
- nieprecyzyjne formułowanie pytań i zadań
- niewłaściwie dobrany sprzęt radiestezyjny
- błędna interpretacja wyników
- przesądy, uprzedzenia i nieodpowiednie nastawienie psychiczne (brak postawy otwartej i wyczekującej)
- negatywne programowanie się
- niepotrzebne popisywanie się własnymi umiejętnościami radiestezyjnymi
- silne pola elektryczne i elektromagnetyczne wokół
- zakłócenia pochodzące od biżuterii, oprawek od okularów, zegarków kwarcowych
- przeprowadzanie ćwiczeń radiestezyjnych w strefach geopatycznych (jeśli ćwiczenia nie dotyczą lokalizacji takich stref, należy je przeprowadzać w miejscach neutralnych)
- występowanie negatywnych wpływów kosmicznych (pełnia/nów Księżyca, wzmożona aktywność Słońca, nagłe zmiany pogody)
- wrogie nastawienie obserwatorów naszej pracy z różdżką,
- pośpiech przy prowadzeniu badań
- niedbalstwo podczas wykonywania pomiarów

W radiestezji występuje niekiedy również zjawisko zwane fadingiem. Polega ono na okresowym zaniku wrażliwości radiestezyjnej. Dlatego zaleca się przynajmniej przed ważniejszymi badaniami zbadanie aktualnej wrażliwości radiestezyjnej.